Heeft u nog vrije tijd?

Tegenvallende resultaten. Zij leiden meestal tot snijden in het onderhoudsbudget. Dat kan wellicht een lagere onderhoudsconditie veroorzaken. Als gevolg daarvan raken gebouwen minder in trek. Langzaamaan komen er andere huurders. Huurders die minder voorzichtig met uw vastgoed omgaan. Een neergaande spiraal. Een niet geplande kapitaalinjectie of het afstoten van het vastgoed lijkt onvermijdelijk.

Dat brengt veel werk voor u met zich mee.

Daar gaat uw weinige vrije tijd!

De vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt is een bedrijfsomgeving in voortdurende beweging. Externe factoren als Wet- en regelgeving en het gebouw gebruik zijn dynamisch en aan voortdurende wijziging onderhevig.

U vraagt zich misschien af:

Kloppen de cijfers?

Hoe vertaalt mijn organisatie haar missie en visie in een solide Programma van Eisen met een bijbehorend Plan van Aanpak?

Hoe blijft mijn organisatie binnen budget en blijven de gebouwen op de door ons gewenste conditie


Hoe dekt mijn organisatie vastgoedrisico’s adequaat af?

Dreigende leegstand hoeft niet uw doemscenario te zijn.

Bij het op een slimme manier “de vinger aan de vastgoedpols houden” houdt u uw cijfers én uw gebouwen goed op orde.

Met een gerust hart vult u dan uw vrije tijd (ja, echt die bestaat!) in op een door u gewenste manier.

Schakel met één muisklik de specialisten van HKb Echelon in en uw vrije tijd kan beginnen!

 

Competenties HKb Echelon

Van Dale: ver·za·me·len -zamelde, h -zameld 1 sparen, bijeenbrengen: postzegels ~ 2 samenkomen: om tien uur ~ bij het station

Verzamelen:

  • van 0–meting gebouwen tot detailinformatie gebruik;
  • basisgegevens ordenen binnen een boekhouding;

Van Dale: be·re·ke·nen -rekende, h -rekend 1 door rekenen bepalen 2 in rekening brengen

Berekenen:

  • van haalbaarheidsplan tot eindafrekening;
  • het bepalen van financiële resultaten;

Van Dale: kwaliteitsbewaking de; v. 1 het bewaken van de kwaliteit van m.n. industriële producten

Kwaliteitsbeheer:

  • van dagelijks toezicht, en oplevering tot garantieperiode;
  • optimalisatie van uw interne controle.

Van Dale: stroom·lij·nen -lijnde, h gestroomlijnd 1 een stroomlijnmodel geven 2 doelmatig organiseren

Stroomlijnen:

  • van onderhoudsprocessen, procedure en inhoud;
  • van interne administratieve processen en kostenstructuren;

En alles wat men hieromtrent verder kan bedenken.

Neem contact op

Zuidermeerweg 57 | 1652 CV Zuidermeer | T: 0229 563127 | M: 06 52458421

Hans Rijnders

hans.rijnders@hkb.nl

Marjan Rijnders

marjan.rijnders@hkb.nl

Zuidermeerweg 57 | 1652 CV Zuidermeer | T: 0229 563127